pár slov úvodem o webu PRAGDETAIL.CZ

Vítejte na webovém projektu, který je věnován detailům a zajímavým prvkům historické pražské architektury. Najdete zde tématické fotogalerie věnované vybraným kategoriím prvků.

Z jednotlivých kategorií můžete vybírat v levém sloupci, kde jsou seřazeny abecedně. V jednotlivých galeriích je základní řazení dáno jednotlivými katastry v pořadí:
Staré Město (I)
Nové Město (II)
Malá Strana (III)
Hradčany (IV)
Další katastry jsou řazeny abecedně. V jednotlivých katastrech je pořadí určeno čísly popisnými. Objekty bez čp. (např. kostely) jsou předřazeny. Po najetí myší na příslušný náhledový obrázek se objeví informace o prvku, resp. lokalizace objektu. Po rozkliknutí se objeví větší náhled fotografie, případně její plné zobrazení v galerii Flickr. O možnost využití fotografií si můžete napsat na e-mail ladabar(a)gmail.com. Stránky nejsou optimalizovány pro zobrazení na mobilním telefonu.


První funkční kategorií-galerií byly DVEŘE a VRATA. S přehledem nejpočetnější je galerie FASÁD vybraných pražských domů, paláců a dalších staveb. Postupně bylo zprovozněno zatím jedenáct galerií pražských prvků. Navíc jsou dostupné bonusové galerie, dvě jsou věnovány vybraným pražským domům a další dvě se zaměřují na Kutnou Horu a Krakov.


© ladabar 2014-2024